• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

Zápisnica z výboru 2.10.2017
Zápisnica z 1. členskej schôdze 12.4.2018
Zápisnica z výboru 15.10.2018
zápisnica zo zasadnutia výboru 25.11.2020
ápisnica zo zasadnutia výboru 25.11.2021
Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady SSS 14.3.2022
Zápisnica zo Zhromaždenia členov SSCHS SLS zo dňa 12.5. 2022, Vysoké Tatry
Zápisnica zo Zasadnutia Výboru, Dozornej rady SSCHS a zástupcov pracovísk 21.6. 2022 Banská Bystrica
Zápisnica zo Zasadnutia Výboru a Dozornej Rady SSCHS 19.4. 2023 Ružomberok