• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

Zápisnica z výboru 2.10.2017
Zápisnica z 1. členskej schôdze 12.4.2018
Zápisnica z výboru 15.10.2018