• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

Neurochirurgická klinika LFUK a UNB

Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbová 5, 833 05  Bratislava 

Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB

Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava 

Klinika detskej ortopédie

Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 831 01 Bratislava 

I. Ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UNB

Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 

Neurochirurgické oddelenie

Nemocnica sv. Michala, Satinského 1, 811 08 Bratislava

Neurochirurgické oddelenie MEDISSIMO

Tematínska 3778/5A, 851 05 Bratislava – Petržalka

AGEL Clinic

Jelačičova 8, 821 08 Bratislava 

Neurochirurgická klinika

Fakultná nemocnica. Slovenská 11/A, 934 04 Nové Zámky 

Neurochirurgická klinika

Fakultná nemocnica, Špitálska 6, 950 01 Nitra

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 

Fakultná nemocnica, Špitálska 6, 950 01 Nitra 

Klinika úrazovej chirurgie 

 Fakultná nemocnica, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Ortopedické oddelenie

Fakultná nemocnica, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Neurochirurgická klinika

Univerzitná nemocnica, Kollárova 2,  036 59 Martin 

Neurochirurgické oddelenie

Fakultná nemocnica, ul. Vojtecha Spanyola 43,  012 07 Žilina 

Oddelenie pediatrickej ortopédie

Fakultná nemocnica, ul. Vojtecha Spanyola 43,  012 07 Žilina 

Oddelenie úrazovej chirurgie

Fakultná nemocnica, ul. Vojtecha Spanyola 43,  012 07 Žilina 

Neurochirurgická klinika

Ústredná vojenská nemocnica SNP

Fakultná nemocnica, ul. Generála M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok 

Klinika úrazovej chirurgie SZU

Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta, L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica 

Neurochirurgická klinika SZU

Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta, L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica 

Oddelenie úrazovej chirurgie

Nemocnica Poprad, Banícka 803/25, 058 45 Poprad 

Oddelenie úrazovej chirurgie

Fakultná nemocnica J.A. Reimana, Jána Holého 5898/14, 080 01 Prešov 

Neurochirurgická klinika LF UPJŠ

Univerzitná nemocnica L.Pasteura, Tr. SNP 1, 041 90 Košice 

Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ

Univerzitná nemocnica L.Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Košice