• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

Výbor Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti


MUDr. Andrej Džubera, PhD.     prezident

prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.   vedecký sekretár

MUDr. Michal Božík   pokladník

MUDr. Peter Durný

MUDr. František Pataky

Prim . MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

prim. MUDr. Ondrej Šedivý
 


Dozorná rada Slovenskej spondylochirurgickej spoločnostiMUDr. Peter Tisovský, PhD.  predseda

MUDr. Kamil Koleják, PhD, MSc

Prim. MUDr. Martin Lajoš