• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

Výbor Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti

MUDr. Peter Durný, PhD., MPH   prezident

MUDr. Róbert Rosival   viceprezident, pokladník

MUDr. René Opšenák, PhD.   vedecký sekretár

MUDr. Michal Božík   člen 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA   člen

MUDr. Fratišek Pataky   člen

MUDr. Andrej Džubera, PhD.   člen             

 

Dozorná rada Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti

MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc.   predseda

MUDr. Peter Tisovský, PhD.   člen

MUDr. Martin Lajoš   člen