• Slovak Spine
  Society

 • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
  Member of Slovak medical association

 Do výboru SSCHS boli zvolení:

 1. MUDr. Michal Božík (39 hlasov)
 2. MUDr. Juraj Popluhár, MBA (38)
 3. MUDr. Róbert Rosíval (33)
 4. MUDr. František Pataky (31)
 5. MUDr. Peter Durný (30)
 6. MUDr. Andrej Džubera, PhD. (29)
 7. MUDr. René Opšenák, PhD. (26)

 

Do Dozornej rady  SSCHS boli zvolení:

 1. MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc. (40 hlasov)
 2. MUDr. Peter Tisovský, PhD. (33)
 3. MUDr. Martin Lajoš (30)