• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

  

  Predseda skupiny:                                                          prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.

 

  Zástupcovia:                                                                   MUDr. Peter Durný, PhD., MPH       

                                                                                                  MUDr. Róbert Rosival                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Ďalší nominovaní členovia:                                    MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

                                                                                                 MUDr. Martin Holas

                                                                                                 MUDr. Juraj Horváth, PhD.

                                                                                                 MUDr. Jana Kuciaková