• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

Vážení kolegovia!


Po dlhých rokoch nečinnosti spondylochirurgickej spoločnosti sme sa na Slovak Spine Days v januári 2015 dohodli, že sa pokúsime revitalizovať odbornú spoločnosť, ale v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Na základe žiadosti členov prípravného výboru, prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti na svojom zasadnutí 19. januára 2016 schválilo vznik Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti, ako organizačnej zložky SLS.


V súlade so stanovami SLS a Vnútorným poriadkom Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti v roku 2017 prebehli korešpodenčné voľby členov výboru a dozornej rady spoločnosti.


Treba len vysloviť želanie, že spoločnými silami vybudujeme funkčnú a aktívnu odbornú spoločnosť združujúcu  spondylochirurgov resp. všetkých odborníkov, ktorých zaujíma problematika ochorení a úrazov chrbtice a miechy.