prof MUDr.  Bruno Rudinský, CSc.
Spinálne centrum
Národný ústav detských chorôb
Limbová 1, 831 01 Bratislava
e-mail:    b.rudinsky@gmail.com
tel:    +421 905 723 760
MUDr. Andrej Džubera, PhD.
Neurochirurgická klinika LFUK, UN Bratislava , NsP L. Dérera
Limbová 5, 833 05 Bratislava
e-mail:   dzuberaa@zoznam.sk
tel:  +421 2 59542611,-2532
MUDr. Michal Božík
1.Ortopedicko-traumatologická klinika LFUK, UN Bratislava
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
e-mail: mbozik@nextra.sk
tel: sekretariát kliniky  +421 2 48234613 e-mail: mbozik@nextra.sk

Slovenská lekárska spoločnosť
Oddelenie evidencie, právnik SLS, sekretariát SLS
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk, mistrikova@sls.sk
tel:  +421  2 5263 5603, 52922017,-2019,-20
URL: www.sls.sk