MUDr. Peter Durný, PhD., MPH

prezident SSCHS

Neurochirurgická klinika UVN Ružomberok

durnyp@uvn.sk

 

MUDr. Róbert Rosíval

viceprezident SSCHS 

pokladník SSCHS

Neurochirurgické oddelenie FN Žilina

rosival@fnspza.sk

MUDr. René Opšenák, PhD.

vedecký sekretár SSCHS

Neurochirurgická klinika JLF a UNM

opsenak@gmail.com

Slovenská lekárska spoločnosť
Oddelenie evidencie, právnik SLS, sekretariát SLS
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk, mistrikova@sls.sk
tel:  +421  2 5263 5603, 52922017,-2019,-20
URL: www.sls.sk