• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

Operačné výkony SR 2017 a
Operačné výkony SR 2018
Operačné výkony SR 2019
Operačné výkony SR 2022
Operačné výkony SR za rok 2023