• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

Vitajte na našich stránkach

Vitajte na webstránke Slovenskej Spondylochirurgickej Spoločnosti

Združujeme profesionálov

Slovenská spondylochirurgická spoločnosť združuje profesionálov, ktorí sa venujú problematike liečby úrazov resp. ochorení chrbtice a miechy

Organizujeme odborné podujatia

Naša spoločnosť organizuje semináre, sympózia, workshopy a kongresy pre odborníkov z oblasti spondylochirurgie.

Informujeme verejnosť

Oboznamujeme laickú aj odbornú verejnosť s inovatívnymi postupmi pri liečbe ochorení a úrazov chrbtice.

Združujeme odborníkov

Združujeme popredných odborníkov v oblasti chirurgickej liečby ochorení a úrazov chrbtice.

Organizujeme odborné podujatia

Organizujeme odborné podujatia kde odborníci z oblasti chirurgickej aj konzervatívnej liečby chrbtice prezentujú svoje klinické skúsenosti

Združovaním popredných odborníkov z oblasti neurochirurgie, ortopédie a traumatológie podporujeme pokrok v liečbe ochorení chrbtice a miechy.