• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

Česká neurochirurgická společnost http://czech-neurosurgery.com/cs/domu/
Česká spondylochirurgická společnost http://www.spine.cz/
Slovenská neurochirurgická spoločnosť http://neurosurgery.sk/
Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť http://www.ortopedia.sk/
Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu http://www.trauma.sk/sk
Slovenská spoločnosť  fyziatrie, balneológie
a  liečebnej rehabilitácie
http://www.fblr.sk/
Národné rehabilitačné centrum, Kováčová http://www.nrckovacova.sk/
The Spine Society of Europe   / Eurospine https://www.eurospine.org/
European Spine Societies Advisory Board https://www.eurospine.org/eussab---idea-goals.htm
Institutional Members (EuSSAB) https://www.eurospine.org/eussabmembers.htm
EUROSPINE LINE - info pre pacientov v angl.

https://www.eurospinepatientline.org/

Česká společnost pri míšní léze ČLS JEP http://www.spinalcord.cz