• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

Operačné výkony SR 2017
Operačné výkony SR 2018