• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

XXI. Kongres Českej spondylochirurgickejj spoločnosti Brno