• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

SLOVENSKÁ  SPONDYLOCHIRURGICKÁ  SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÁ  LEKÁRSKA  SPOLOČNOSŤ
NÁRODNÝ  ÚSTAV  DETSKÝCH  CHORÔB

QUO  VADIS
SLOVENSKÁ  SPONDYLOCHIRURGIA

CHATEAU APPONY, OPONICE 2018

 

Slovenská spondylochirurgická spoločnosť
si Vás dovoľuje pozvať na sympózium


QUO  VADIS slovenská spondylochirurgia

ktoré sa uskutoční
12.-13. apríla 2018
v Chateau Appony v Oponiciach

P r o g r a m
Zahájenie
12.apríla 2018 - 14.00 hod

stanovy odbornej spoločnosti - orgány spoločnosti - volebný poriadok
odborné podujatia doma a v zahraničí - publikačná činnosť
hodnotenie činnosti spondylochirurgických pracovísk
spondylochirurgický register
projekt Komplexnej starostlivosti o spinálneho pacienta v SR
rôzne

Spoločenský program - návšteva knižnice Chateau Appony
12. apríla 2018   -   19.00 - 22.00 hod

Zhromaždenie členov Spondylochirurgickej spoločnosti
13. apríla 2018   -   09.00 - 11.00 hod

Záver sympózia


Verím, že si nájdete vo Vašom kalendári časový priestor a tohto podujatia a hlavne prvého riadneho zhromaždenia členov Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti sa aktívne zúčastníte

 

QUO VADIS slovenská spondylochirurgia

12.-13. apríla 2018 Oponice

 

Finálny program

štvrtok, 12.4.2018 - 14.00-18.00 hod

            Otvorenie                                                               

            prezident SSCHS prof. Rudinský

            Výsledky volieb do výboru a dozornej rady  

            vedecký sekretár MUDr. Džubera

              Stanovy Spondylochirurgickej spoločnosti (hlasovanie)   

            vedecký sekretár MUDr. Džubera

            Komplexná starostlivosť o spinálneho pacienta v SR (30 min)           

            prof. Rudinský

            Fázy starostlivosti o spinálneho pacienta  (20 min)

            prof. Rudinský

            Projekt spinálnych jednotiek v SR  (20 min)

            prof. Rudinský

            Vzdelávanie v spondylochirurgii / certifikovaná činnosť  (60 min)

               MUDr. Džubera

            Grantové schémy (20 min)

            Publikačná a prednášková činnosť (zásady)  (20 min)

               MUDr. Džubera

piatok, 13.4.2018 - 08.00-12.00 hod

            Miniinvazívne prístupy v spondylochirurgii  (25 min)

               MUDr. Durný

            Možnosti technického vybavenia spondylochirurgického operačného sálu (25 min)

            prof. Rudinský                                                                                        

            Bezpečnosť pri operáciách na mieche - neuromonitoring  (30 min)

               MUDr. Šedivý

            3D zobrazovanie v spondylochirurgii a použitie navigačných systémov  (30 min)

            MUDr. Liščák                                                                                        

            Web stránky spoločnosti

            Spinálny register a jeho prínos (90 min)                                                          

               prof. Rudinský

            Odborné podujatia v rokoch 2018 - 2020

               MUDr. Džubera

 

 

            Záver sympózia