• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

V súlade s koncepciou rozvoja Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti, po schválení MZ SR, bude vytvorený SPINÁLNY REGISTER.

O jeho príprave a realizačných krokoch Vás budeme včas informovať