• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

4. májové spondylochirurgické sympózium 26.5. 2023 Praha